Проект "Ідентифікація Петренків"

Проект «Ідентифікація Петренків» – це не обмежене часом дослідження генеалогії одного з чисельних родів Петренків, яке було започатковане представником цього роду Олександром Євграфовичем Петренком  2012 року.
   Мета проекту: вивчення одного з родів Петренків та створення генеалогічного дерева на підставі документальних досліджень; популяризація архівних документів, виявлених в процесі цільового пошуку, зокрема тих, що стосуються представників інших родів Петренків.
   Ідеологія проекту: генеалогія роду розробляється на підставі документів  або історико-літературних матеріалів, що прирівнюються до документів. У процесі пошуку  з метою оптимізації напрямків дослідження доречно розглядати й інші інформаційні джерела (літературні статті, спогади, місцеві перекази тощо). Проте поняття логічності, науковості, документальності й відповідальності залишаються аксіоматично недоторканними.
   Завдання проекту: пошук представників роду Петренків, який вивчається,
систематизація й популяризація результатів документального дослідження.
   Межі популяризації можуть бути поширені у випадку виявлення інформації, яка буде цікава не тільки людям із таким самим прізвищем, що вивчають свої родоводи, а й читачам, що цікавляться різними аспектами генеалогічних досліджень (наприклад, дослідникам історії козацтва Слобожанщини).
   Оскільки представником роду, який досліджується, є поет Харківської школи романтиків першої половини ХІХ століття Михайло Миколайович Петренко, значну увагу в межах проекту присвячено вивченню його життя і творчості.
   Учасники проекту: учасниками проекту є представники роду Петренків, дослідники, які цікавляться його історією, і беруть участь у дослідженнях або практично сприяють пошукам ще невідомої інформації про представників цього роду.
   Учасники проекту з вдячністю пам'ятають про літераторів та дослідників, які вивчали та зберігали інформацію про представників роду Петренків.
   Девіз проекту: до повторення в минулому, прямуючи в майбутнє
   Звернення учасників проекту: учасники проекту вдячні всім:
--- однодумцям, які  сприяють його розвитку;
--- авторам статей відповідної тематики;
--- працівникам архівних закладів за допомогу в проведенні досліджень;
--- редакторам інтернет-сайтів, які утримуються від поширення сумнівної інформації, чим сприяють популяризації результатів документально підтверджених досліджень.
   Результати, отримані в процесі досліджень в межах проекту «Ідентифікація Петренків» можуть бути використані різними авторами в книгах, статтях, тематичних презентаціях, інших проектах із обов'язковим посиланням на проект «Ідентифікація Петренків».
   Із матеріалами досліджень можна ознайомитися в книгах, статтях, Вікіпедії, презентаціях та на документальних сайтах:
www.дивлюсьянанебо.com
www.identificationofpetrenko.com.ua

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.